بانو گلبانو

دستسازهای گلبانو

راهنمای بافت تصویری جلیقه تزئینی

[ Sat 28 Dec 2013 ] [ 20:43 ] [ گلبانو ]

[ ]

کفش روفرشی قلاببافی با اضافات کاموا

[ Sat 28 Dec 2013 ] [ 19:0 ] [ گلبانو ]

[ ]

دستگیره و قوری قلاببافی با طراحی رز صورتی تقدیم شد

[ Sat 23 Nov 2013 ] [ 18:41 ] [ گلبانو ]

[ ]

دستگیره و قوری قلاببافی با طراحی رز قرمز تقدیم شد

[ Sat 23 Nov 2013 ] [ 18:39 ] [ گلبانو ]

[ ]

گردنبند قلاببافی تقدیم شد به الی عزیز

[ Sat 23 Nov 2013 ] [ 18:19 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی با طراحی متفاوت تقدیم شد به الی عزیز

[ Sat 23 Nov 2013 ] [ 18:13 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی با گلهای صورتی تقدیم شد به الی عزیز

[ Sat 23 Nov 2013 ] [ 18:12 ] [ گلبانو ]

[ ]

دستگیره قلاببافی رنگی

[ Sat 17 Aug 2013 ] [ 16:17 ] [ گلبانو ]

[ ]

طرحی متفاوت از دستگیره با رنگ قرمز و آبی قلاببافی

[ Sat 17 Aug 2013 ] [ 16:16 ] [ گلبانو ]

[ ]

دستگیره آبی و زرد قلاب بافی

[ Sat 17 Aug 2013 ] [ 16:15 ] [ گلبانو ]

[ ]

دستگیره با طرح گل قرمز قلاببافی

[ Sat 17 Aug 2013 ] [ 16:14 ] [ گلبانو ]

[ ]

قلب قلاببافی با انگورهای وحشی

[ Sat 17 Aug 2013 ] [ 16:13 ] [ گلبانو ]

[ ]

قلب قلاببافی با گلهای آبی

[ Sat 17 Aug 2013 ] [ 16:10 ] [ گلبانو ]

[ ]

قلب قلاببافی با گلهای صورتی

[ Sat 17 Aug 2013 ] [ 16:9 ] [ گلبانو ]

[ ]

تاپ صورتی آناناسی قلاببافی

[ Mon 5 Aug 2013 ] [ 16:57 ] [ گلبانو ]

[ ]

تاپ سفید قلاببافی

[ Mon 5 Aug 2013 ] [ 16:55 ] [ گلبانو ]

[ ]

تزئینی گل رز گردن قلاببافی

[ Wed 1 May 2013 ] [ 10:59 ] [ گلبانو ]

[ ]

قلب و قوری قلاببافی تقدیم به ندا ی عزیز

[ Sun 21 Apr 2013 ] [ 20:10 ] [ گلبانو ]

[ ]

قلب قلاببافی

[ Sun 21 Apr 2013 ] [ 20:4 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی قلاببافی 8

[ Sun 14 Apr 2013 ] [ 15:33 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی قلاببافی 7

[ Sun 14 Apr 2013 ] [ 15:31 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی قلاببافی 6

[ Sun 14 Apr 2013 ] [ 15:22 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی قلاببافی 5

[ Sun 14 Apr 2013 ] [ 15:14 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی قلاببافی4

[ Sun 14 Apr 2013 ] [ 15:10 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی قلاببافی3

[ Sun 14 Apr 2013 ] [ 15:5 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی قلاببافی 2

[ Sat 13 Apr 2013 ] [ 18:44 ] [ گلبانو ]

[ ]

بلوز قلاببافی سفید

[ Sat 13 Apr 2013 ] [ 18:42 ] [ گلبانو ]

[ ]

بلوز قلاببافی صورتی

[ Sat 13 Apr 2013 ] [ 18:40 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی قلاببافی

[ Sun 7 Apr 2013 ] [ 19:15 ] [ گلبانو ]

[ ]

شال تزئینی قلاببافی 1

[ Sun 7 Apr 2013 ] [ 19:10 ] [ گلبانو ]

[ ]